Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 05 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Børneklub giver tryghed ved skolestart
Børnene fra daginstitutionerne i Hjortshøj udenfor Aarhus begynder i den samme skole. Et styrket samarbejde mellem børnehaver og skolen bringer de kommende elever sammen, hvor de lærer hinanden og skolen at kende.
Af: Simon Jeppesen
Det ville vi
Vi ville skabe en bedre og nemmere overgang til skolen og ruste børnene til det kommende skoleliv ved at give dem et kendskab til skolen og deres kommende klassekammerater. Vi ville afmystificere det – for nogle børn – farlige i at skulle i skole. Vi ville se nye venskaber og relationer på tværs. Når man som barn skal kaste sig ud i noget nyt, er det rart at have gode venner med sig. Derfor er rammen om projektet at arbejde med venskaber. Vi ville inddrage både skolen og forældrene. Og vi ville skabe en tradition, hvor de yngste børn har noget ekstra at se frem til, når de skal i storbørnsgruppen.

Sådan gjorde vi
Vi holdt tre arbejdsmøder med repræsentanter for forældre og personale i de fire institutioner. Mange forældre var skeptiske og frygtede, at det var en spareøvelse. Derefter holdt vi et møde for alle forældre på skolen, hvor de fik mulighed for at præge projektet. Hvert år er der et samlende tema, som børnene arbejder med, fx fantasidyr eller både. De besøger fx skolen til en båldag, de ser SFO’en og får en læsemakker fra 4. klasse. Vi får klasselisterne, så børnene møder og leger med deres kommende klassekammerater, og de møder deres klasselærer. Vi skiftede navn fra Ældstebørnsprojektet til Børneklubben.

Det lærte vi
Det er vigtigt med en stor styring af aktiviteterne, så børnene ikke blot søger dem, de kender i forvejen. Vi lærte også, hvor vigtig opbakningen er fra ledelsen og de øvrige kolleger for at holde kontinuiteten i aktiviteterne. Og der skal helst ikke være mange vikarer. Institutionerne er forskellige med forskellige kulturer, så vi lærte, hvor vigtigt det er med klare, nedskrevne fælles aftaler, som alle bakker op om. En sidegevinst ved projektet er det kollegiale møde på tværs af institutionerne. Man kan sparre med hinanden og undres: ’Gør I sådan?’ Det giver bedre sammenhold.

Om projektet
Tre dagtilbud og en selvejende institution i Hjortshøj sender børn videre til Virupskolen. I Børneklubben mødes storbørnsgrupperne to gange om ugen fra kl. 9-12 i lånte lokaler fra Hjortshøj Fritidsklub til fælles aktiviteter med deres kommende klassekammerater. Der er to voksne med fra hver institution. Børneklubben med 70-80 børn kører fra april til sommerferien og slutter med et arrangement med forældre, der dermed også møder hinanden inden skolestart. Hvis du vil vide mere, så kontakt pædagogisk leder for Solsikken Anne Tillemann på tlf. 5118 2070.